Втора международна партньорска среща се проведе на 26 и 27 юни, 2014 г. във Виена, Австрия.

Тя бе организирана от БФР. По време на срещата партньорите обсъдиха резултатите от анализа на потребностите и изследователска фаза. Въз основа на резултатите от това обсъждане, те се споразумяха за рамката на учебните програми, която ще бъде следвана от всички партньори по време на разработването на всеки модул.

Post Navigation