Контакти

zguralogoКОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ” ЗГУРА-М” ЕООД

Лице за контакт: г-жа Мария Горанова (Управител)

4023 Пловдив, Бул. Освобождение 31, Сграда “Карина”, ет. 1

Тел./факс: 032 62 88 90

ел. поща: zguraprojects@gmail.com

Уеб сайт: www.zgura-m.eu

navet logoНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Лице за контакт: г-жа Пенка Николова (Директор)

1113 София, бул. “ Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.5

 

Тел. 02 871 36 41 ; 02 971 20 70

ел. поща: napoo@navet.government.bg

Уеб сайт: www.navet.government.bg

 

facebook-like-logo https://www.facebook.com/hcareproject