Партньори

Консорциумът се състой от представители на Европейското здравеопазване, Институции отговорни за националното образование, Доставчик на Професионално образование и обучение, Местни власти и консултантска компания. Техните екипи се състоят от висококвалифицирани експерти, които предоставят услуги в сектора на Здравеопазването и Образованието.