Събитието се проведе в периода 31 Март – 03 Април 2016г. в Международен панаир Пловдив. Сред изложителите в палата N6, бе и фирма Згура-М, която в продължение на четири дни представи своите услуги, свързани с нови възможности за заетост и въвеждане на нови професии в подкрепа на хората в неравностойно положение. Екипът на Згура-М бе заделил специално място на проекта H-CARE, който бе презентиран атрактивно с брошури и други информационни материали, а в последния ден от изложението /03 Април/ посетителите имаха възможност да видят и PowerPoint презентация, представяща развитието на проекта.

Наред с изложението, организаторите бяха предвидили и съпътстъваща програма с презентации и дискусии по теми като: „Социално предприемачество“ и „Насърчаване на заетостта сред младежите и хората в неравностойно положение“.

Четиридневният форум бе отлична възможност за разширяване на контактите и привличане на нови хора, които да се включат в обучението в рамките на проекта, а също и за в бъдеще да съдействат при по-широката употреба на обучителните модули и утвърждаване на новия профил на професията „Консултант продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки“.

IMG_5176IMG_5353IMG_5237

Post Navigation