На 16 и 17 Април 2016 в гр. Пловдив се проведе седмото издание на фестивала „Здравей здраве“. Организаторите събраха над сто изложители, производители на хранителни добавки, сувенири, здравословни храни и обучителни материали за промоция на здравето и здравословния начин на живот. Представителите на Згура-М бяха сред изложителите и имаха възможност в рамките на два дни да запознаят посетителите с проекта H-CARE и всички негови резултати. Най-голям интерес предизвика обучителната програма за квалификация в новата професия „Консултант продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки“. Като резултат от участието ни имаме новорегистрирали се участници, които биха искали да се обучават дистанционно чрез H-CARE електронната платформа. В допълнение, екипът ни установи важни контакти с търговски фирми, които биха приели обучаемите на стаж в техните компании. По време на двата дни, щандът на проекта H-CARE бе посетен от повече от 800 човека с интереси в областта на здравословния начин на живот и съзидателното мислене. Като цяло събитието бе чудесна възможност за информиране на широката общественост относно постигнатите резултати и предстоящите планове за развитие на проекта.

IMG_0226 IMG_0206

Post Navigation