На 12 и 13 юни се проведе първата среща на Националния консултативен съвет.

Тя се проведе в гр. Хисар и в нея присъстваха следните представители на образователните и експертни среди:

 

 1.      Елка Гьошева експерт ПОО
 2.      Ивета Михайлова – Дженкова експерт в Министерството на труда и социалните въпроси
 3.      Димитър Парапанов председател на Националната асоциация на сляпо-глухите НАСГБ (доставчик на услуги)
 4.      Светлозар Парапанов експерт обучение НАСГБ
 5.      Валерия Додова експерт ПОО
 6.      Дима Аксиева старши експерт Регионална служба по заетостта
 7.      Д-р Златослав Арабаджиев, Психиатър и хомеопат
 8.      Д-р Пламен Радославов, експерт обучение Медицински ПОО
 9.      Петя Недкова експерт ПОО
 10.      Мария Спасова Expert ЦПОБАПЗД
 11.      Милена Михайлова, дм, Експерт ЦМВТ
 12.      VasilHristov старши експерт, НАПОО
 13.      Пенка Николова директор Лицензиране”, НАПОО
 14.      Боян Боянов Младши експерт, НАПОО
 15.      Петя Грудева PR мениджър и треньор на ПОО, ЗГУРАM
 16.      VasilkaSabeva треньор на ПОО, ЗГУРАM


Следните теми са били обсъждани:

 

 •      Въвеждане на членовете на Консултативния съвет;
 •      Представяне на HCARE концепция;
 •      Ролята и задачите на Националния консултативен комитет;
 •      Споделяне на добри практики, пряко свързани с дейностите по проекта (групова работа);
 •      Събиране на обратна връзка от участниците чрез мозъчна атака чрез темите на фокус групи;
 •      Споразумение за следващата дата среща;
 •      Неформалното общуване между участниците;
 •      Обобщаване и заключения.

510511512513514

Post Navigation