Пилотната фаза на проекта, както и информация за обучението на консултанти “Продажби” в търговията с помощни технически средства и хранителни добавки бе представено вчера в рамките на програма “България днес” на канал БНТ2 на Българската Национална Телевизия. Представянето бе направено от г-ца Петя Грудева – Мениджър “Комуникации” в консултантска компания “ЗГУРА-М” ЕООД.

За повече информация можете да изгледате запис от предаването на адрес: https://youtu.be/ND6Yx62Nm1s

Една от ключовите фази по проект H-CARE е свързана с т.нар. тестване или пилотиране на създадените обучителни материали. Важно е да се отбележи, че на този етап предстоящото обучение ще бъде безплатно за одобрените участници, а всички разходи, свързани с него ще бъдат за сметка на проект H-CARE.

За участие в тази фаза може да кандидатства всеки, който има желание и възможност да се включи в обучение за търговия с помощни технически средства и хранителни добавки. Желаещите трябва да се обърнат към някой от партньорите по проекта на посочените в сайта контакти. Необходимо е също така да попълните и Формуляр за кандидатстване, който можете да изтеглите оттук, или да изискате да Ви бъде изпратен на електронната поща.

За участие в пилотната фаза на проекта H-CARE може да кандидатства всеки, навършил 18г. със завършено минимум средно образование. Заявките на кандидати с увреждания и безработни лица ще бъдат считани за приоритетни. Подборът на участниците ще бъде направен от комисия, чийто членове са представители на екипа, работещ по проекта.

Набирането на желаещите за участие в пилотната фаза започна през м. октомври 2015г. и ще приключи на 7-ми Февруари 2016г. Резултатите и списъка на одобрените кандидати ще бъде публикуван на уеб сайта на проекта и този на координатора на пилотирането в България – Згура-М.

В периода февруари – май 2016г. одобрените лица ще имат възможност да преминат през пилотно обучение, включващо самостоятелно учене чрез електронна обучителна платформа и обучителни сесии в малки групи. В допълнение участниците ще имат възможнoст да тестват своите умения при започване и при приключване на обучението. Успешно положилите заключителния оценъчен тест ще получат Сертификат за участие в курс за професионално обучение.

За всякакви въпроси, свързани с кандидатстване за участие, както и за самия курс на обучение, можете да се обръщате към съответния партньор по проекта във Вашата страна. За България отговорните партньори са: фирма Згура-М (www.zgura-m.eu) със седалище в гр. Пловдив и Национална агенция на професионалното обучение и образование (www.navet.government.bg).

Започна набирането на кандидати за участие в обучение на консултанти по продажба на помощи технически средства и хранителни добави, което се провежда в рамките на проект H-CARE. Всеки желаещ  да се включи в обучението трябва да отговаря на следните условия:

–          Да има навършени 18 години, и

–          Да е завършил/а минимум средно образование.

Ако желаете да кандидатствате, моля свържете се с националния координатор на обучението в България фирма Згура-М. В допълнение е необходимо да попълните и Формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от уебсайта на проекта, или да Ви бъде изпратен по електронна поща.

В рамките на пилотната фаза по проекта обучението ще бъде безплатно за всички одобрени кандидати. Разходите, свързани с него ще бъдат за сметка на проекта. Единственият ангажимент на участниците е да предоставят качествена обратна връзка относно съдържанието, ефективността и приложимостта на обучителните модули.

Припомняме, че формата на учене е дистанционна чрез специално създадена електронно обучителна платформа, достъпна и на български език. Предвидени са и кратки обучителни сесии лице в лице, които ще бъдат организирани в малки групи.

Самото обучение включва следните модули:

–          М1: Въведение в системата на Здравеопазването и съвети за промоция на здравето

–          М2: Европейска и национална законодателна рамка

–          М3: Търговия с медицински изделия и технически помощни средства

–          М4: Търговия с хранителни добавки

–          М5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания

–          М6: Управление на продажбите

–          М7: Предприемачество

–          М8: Електронна търговия

–          М9: Стажове

След преминаване през съдържанието на обучителните модули участниците ще положат заключителен оценъчен тест. Успешно положилите теста ще получат Сертификат за участие в курс за професионално обучение.

Кандидатурите на участниците ще бъдат разгледани от комисия, чийто членове са представители на екипа, работещ по проекта. Имената на одобрените ще бъдат публикувани на Интернет сайта на проекта, както и на официалния сайт на фирма Згура-М.

Следете развитието на пилотната фаза по проект H-CARE на неговия Интернет сайт.

 

В периода 26-29 март 2015г. в Пловдив се състоя 4-ти Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Фирма Згура-М участва със свой щанд в изложението, където посетителите имаха възможност да се запознаят с обучителните материали, разработени в рамките на международни инициативи, финансирани от програмата Учене през целия живот.

Посещенията на щанда ни надвишаваха 250 на ден, а сред проектите, които предизвикаха най-голям интерес беше H-CARE. Изложението беше съпътствано от тематични кръгли маси и дискусии. В допълнение посетителите можеха да задават въпроси и да коментират съдържанието на представените на щандовете стоки и услуги. И през четирите дни на изложението екипът на фирма Згура-М отговори на множество въпроси във връзка с възможностите за участие в престоящото обучение за новата професия Консултант „Продажби“ на медицински изделия, помощни технологии и хранителни добавки.

Сред посетителите на щанда бе представител на здравния портал zdrave.net. След проведено интервю с представител на фирма Згура-М в портала бе публикувана статия относно проекта. Материалът бе един от най-четените и най-коментираните според журналистката Невена Попова.

Като цяло тези 4 дни бяха време на много и ползотворни контакти, които със сигурност разшириха списъка на заинтересованите лица, които за в бъдеще ще бъдат включени в дейностите по проекта и ще допринесат за популяризирането на неговите резултати.

пловдивски панаирпловдивски панаирпловдивски панаир

Интересно отразяване на представянето на проекта в рамките на международния панаир в Пловдив 23-27 Март бе отразено и в здравния портал zdrave.net

За повече информация, моля, натиснете върху следващият линк.

http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=0DHMRch7HKc%3d

На 31 Март 2015г. се проведе третата среща на българския национален консултативен съвет. В него взеха участие представители от центрове за професионално обучение, председателите на Националните комисии в областта на здравеопазването и търговията, лекари, представител на една от най-големите доставчици на храна, както и професионалисти, работещи с хора с увреждания. Други членове на консултативния съвет от търговските дружества, които бяха поканени и предвидени да участват изпратиха тяхната обратна връзка с разработката на профила на професията чрез попълнени въпросници, които бяха обобщени и представени на аудиторията. Домакин на събитието бе Националната агенция за професионално образование и обучение. Екипът на ЗГУРА-M представи най-новата версия на H-CARE учебната програма и плановете за развитие на модули за обучение по проекта. След това г-жа Николова и г-н Боянов от НАПОО представиха ревизирана и подобрена версия на профила на професията. Участниците се обединиха около окончателната му версия, която ще бъде също скоро на разположение на Английски език и представена в подкрепа на доклада за напредъка на проекта през месец Април 2015 до Eвропейската комисия.

Следващото заседание е насрочено за 25 и 26 септември, 2015 г., когато първата версия на обучителните модули ще бъде готова за обстоятествена дискусия и предоставяне на обратна връзка.

За повече информация, моля следете новините на сайта ни и във Фейсбук.

 

NAB 3rd meeting Sofia NAB 3rd meeting SofiaNAB 3rd meeting SofiaNAB 3rd meeting SofiaNAB 3rd meeting Sofia

На 19 и 20 Февруари 2015г. във Велинград се проведе второто заседание на Националната консултативна група по проекта “H-CARE”. Събитието бе организирано от екипите на “ЗГУРА-М” и НАПОО. В заседанието взеха участие представители на центрове по професионално образование и обучение, БАПЗГ, ЦУПО и Агенция на хора с увреждания, регионален център “Пловдив”.

По време на събитието бяха представени последните версии на обучителните програми, както и плановете за разработване на съдържателната част на обучителните модули.

В рамките на събитието бе представена и методологията за оценяване и изпитване.

Участниците в събитието решиха да бъде организирана още една среща на 31 Март 2015г. в София, където ще бъдат поканени и представители на търговски компании, които са доставчици на медицински изделия, технически помощни средства и хранителни добавки.

В рамките на тази среща се очаква да бъде направена и рамката на профилът на новата професия на консултант “Продажби” на медицински изделия, помощни технологии и хранителни добавки.

За повече информация посещавайте редовно нашият уебсайт.

Second NAB BulgariaSecond NAB BulgariaSecond NAB BulgariaSecond NAB Bulgaria

На 19 и 20 Февруари 2015г. в хотел “Аура” в гр. Велинград ще се проведе втора среща на членовете на националната консултативна група по проекта “H-CARE”.

За повече информация относно дневен ред, моля натиснете тук дневен ред за II среща на консултативна група по проект H-CARE.

logo hcare220px-Welingrad_Bulgaria_1994_CIA_map

Консорциумът по проекта HCARE с гордост обявява Финалната Европейска конференция по проекта, която ще се проведе на 27 май 2016 г. в Брюксел, Белгия. Домакин на събитието е Европейската медицинска асоциация.

Повече информация за покана за представяне на доклади и относно мястото на провеждане на събитието ще бъдат обявени скоро.

EMA logo