Третата среща на международните партньори се проведе в София в периода 28-29 януари 2015 г. Тя бе организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Срещата беше много важна от гледна точка на съгласие по окончателния вариант на учебната програма на всеки от 9-те модула, както и да се планират административни и управленски процедури за оформянето и подаването на доклада за напредъка на проекта.

Моля продължете да посещавате нашия сайт, за да видите много скоро публикуваните учебни програми.

Sofia meeting Sofia meeting

Експертният екип от НАПОО организира 2 специализирани презентации за експертни комисии, а именно Здравeопазване & Спорти Икономика и бизнес администрация”, където проектът HCARE бе представен. Участниците обсъдиха възможностите за включване на нов  професионалния профил и се съгласиха да подкрепят изготвянето на нови държавни образователни изисквания.

Следвайте ни Facebook за повече информация.

ExpertsExperts

Втора международна партньорска среща се проведе на 26 и 27 юни, 2014 г. във Виена, Австрия.

Тя бе организирана от БФР. По време на срещата партньорите обсъдиха резултатите от анализа на потребностите и изследователска фаза. Въз основа на резултатите от това обсъждане, те се споразумяха за рамката на учебните програми, която ще бъде следвана от всички партньори по време на разработването на всеки модул.

На 17 юни 2014 г. екипът на НАПОО представи информация за проектаHCare” по време на  партньорска фокусгрупа в конферентна зала на НАПОО. Г-н Боян Боянов и г-жа Пенка Николова представи резултатите от изследването в Работен пакет 2, както и инициираха дискусия за възможното включване на нов профил на нова работна позиция в Националния класификатор на професиите.

NAVETNAVET

На 12 и 13 юни се проведе първата среща на Националния консултативен съвет.

Тя се проведе в гр. Хисар и в нея присъстваха следните представители на образователните и експертни среди:

 

 1.      Елка Гьошева експерт ПОО
 2.      Ивета Михайлова – Дженкова експерт в Министерството на труда и социалните въпроси
 3.      Димитър Парапанов председател на Националната асоциация на сляпо-глухите НАСГБ (доставчик на услуги)
 4.      Светлозар Парапанов експерт обучение НАСГБ
 5.      Валерия Додова експерт ПОО
 6.      Дима Аксиева старши експерт Регионална служба по заетостта
 7.      Д-р Златослав Арабаджиев, Психиатър и хомеопат
 8.      Д-р Пламен Радославов, експерт обучение Медицински ПОО
 9.      Петя Недкова експерт ПОО
 10.      Мария Спасова Expert ЦПОБАПЗД
 11.      Милена Михайлова, дм, Експерт ЦМВТ
 12.      VasilHristov старши експерт, НАПОО
 13.      Пенка Николова директор Лицензиране”, НАПОО
 14.      Боян Боянов Младши експерт, НАПОО
 15.      Петя Грудева PR мениджър и треньор на ПОО, ЗГУРАM
 16.      VasilkaSabeva треньор на ПОО, ЗГУРАM


Следните теми са били обсъждани:

 

 •      Въвеждане на членовете на Консултативния съвет;
 •      Представяне на HCARE концепция;
 •      Ролята и задачите на Националния консултативен комитет;
 •      Споделяне на добри практики, пряко свързани с дейностите по проекта (групова работа);
 •      Събиране на обратна връзка от участниците чрез мозъчна атака чрез темите на фокус групи;
 •      Споразумение за следващата дата среща;
 •      Неформалното общуване между участниците;
 •      Обобщаване и заключения.

510511512513514

На 21-22 Февруари 2014 в Истанбул, бе организирана първата международна партньорска среща на проекта на HCARE.

Срещата започна с официална реч на г-н Муамер Иълдъз генералния директор на образователната дирекция в Истанбул, който е и генерален представител на проекта на HCARE.

По време на срещата партньорите се запознаха с дейностите по проекта, получиха общо разбиране за целите, етапите и следващите етапи от развитието на проекта.

 

Muammer Yildiz

 

 

 

 

 

 

Kick-off meeting

 

Kick-off meetingCAM00449Kick-off meeting