Третата среща на международните партньори се проведе в София в периода 28-29 януари 2015 г. Тя бе организирана от Националната агенция за професионално образование и обучение. Срещата беше много важна от гледна точка на съгласие по окончателния вариант на учебната програма на всеки от 9-те модула, както и да се планират административни и управленски процедури за оформянето и подаването на доклада за напредъка на проекта.

Моля продължете да посещавате нашия сайт, за да видите много скоро публикуваните учебни програми.

Sofia meeting Sofia meeting

Втора международна партньорска среща се проведе на 26 и 27 юни, 2014 г. във Виена, Австрия.

Тя бе организирана от БФР. По време на срещата партньорите обсъдиха резултатите от анализа на потребностите и изследователска фаза. Въз основа на резултатите от това обсъждане, те се споразумяха за рамката на учебните програми, която ще бъде следвана от всички партньори по време на разработването на всеки модул.

На 21-22 Февруари 2014 в Истанбул, бе организирана първата международна партньорска среща на проекта на HCARE.

Срещата започна с официална реч на г-н Муамер Иълдъз генералния директор на образователната дирекция в Истанбул, който е и генерален представител на проекта на HCARE.

По време на срещата партньорите се запознаха с дейностите по проекта, получиха общо разбиране за целите, етапите и следващите етапи от развитието на проекта.

 

Muammer Yildiz

 

 

 

 

 

 

Kick-off meeting

 

Kick-off meetingCAM00449Kick-off meeting