Profilul ocupaţional

Profilul ocupaţional

PENTRU PROFESIA

"Agent de vânzări de dispozitive medicale, tehnologii ASISTIVE și suplimente alimentare"

 

 

  1. Nivelul EQF / CNC – 4 / 3

 

EQF = European Qualifications Framework = Cadrul European al Calificărilor

CNC = Cadrul Național al Calificărilor

 

  1. nivelul de educație și de calificare minim – studii medii

 

  1. Dezvoltarea profesională / aria ocupaţională:

 

            În Monitorul Oficial (MO) nr. 161/9.03.2015 s-a publicat Ordinul 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică 1832/856/2011.

            COR prevede ocupații (profesii) care se referă la grupele de agent de vânzări, asistent de vânzări, director de vânzări, proprietar de magazin mic:

112018 director vânzări

112021 director magazin

142011 conducător intreprindere mică — patron (girant) în comerţ

241209 dealer

243219 asistent comercial

251301 specialist in e-afaceri

332202 reprezentant comercial

332203 agent de vânzări

332401 agent comercial

521201 vânzător ambulant de produse alimentare

522101 vânzător

522305 vânzător de produse naturiste

524301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă

952001 vânzător ambulant de produse nealimentare

  1. Activități profesionale de bază

 

            "Agentul de vânzări de dispozitive medicale, tehnologii asistive şi suplimente alimentare" este o persoană calificată care intermediază între companii și clienți în vederea efectuării procesului de vânzare şi promovează dezvoltarea de legături comerciale, inclusiv vânzări online (e-magazin).

            Activitățile profesionale de bază ale agentului de vânzări sunt:

- Activităţi cu clienţii, inclusiv cu persoanele cu diferite dizabilităţi;

- Utilizarea documentației comerciale (documente financiar-contabile, ghiduri de utilizare şi stocare a dispozitivelor, tehnologiilor medicale și suplimentelor alimentare etc.);

- Folosirea de tehnologii informaționale și comunicații (telefon, e-mail, site-uri, rețelele de socializare, e-magazin).

            Agentul de vânzări (consultantul) trebuie să fie capabil să-şi organizeze și gestioneze locul de muncă în funcție de activitățile sale de bază, să efectueze vânzări de calitate și consiliere individuală în funcţie de cerinţele clienților săi. Având în vedere specificul produselor oferite, agentul de vânzări trebuie să cunoască și să distingă diferitele tipuri de handicap. El trebuie să comunice eficient cu clienţii, inclusiv cu persoanele cu diferite dizabilități.

            Agentul de vânzări (consultantul) oferă produse medicale şi tehnologii asistive în conformitate cu nevoile clienţilor, oferind acestora cele mai recente informații privind funcționarea și utilizarea în condiţii de siguranță a dispozitivelor medicale și a tehnologiilor asistive, în funcție de handicapul pentru care sunt destinate. Agentul de vânzări (consultantul) specializat în vânzări de suplimente alimentare trebuie să cunoască diferitele tipuri de suplimente alimentare.

            Agentul de vânzări (consultantul) trebuie să recunoască situațiile de risc în procesul de implementare a activităților sale de lucru, să respecte regulile impuse de condițiile de sănătate și siguranță la locul de muncă precum și cerințele de protecție a mediului.

            Agentul de vânzări (consultantul) cunoaște și stochează mărfurile într-un mod care să permită menținerea caracteristicilor și calităților lor. El completează documentele financiar-contabile şi urmăreşte fluxul de documente în cadrul companiei.

            Agentul de vânzări (consultantul) care realizează e-vânzări (vânzări electronice), trebuie să cunoască cerințele de bază pentru vânzările pe internet. El face profilul clienților pe baza unor criterii de distribuție și organizare a livrărilor și furnizorilor, foloseşte rațional sistemele de plăți online și este capabil de a utiliza dispozitive și programe speciale din sistemul informatic.

            Agentul de vânzări (consultantul) lucrează în strânsă colaborare cu alte departamente și echipe, cum ar fi cele de contabilitate, planificare a afacerilor şi de marketing.

 

  1. Responsabilități în desfășurarea activităților profesionale

 

            Responsabilitățile de bază ale agentului de vânzări (consultantul) includ identificarea și satisfacerea nevoilor clienţilor, prezentarea de informații actuale pentru produsele oferite, capacitatea de a aplica diferite tehnici pentru vânzări, oferind servicii individuale clienţilor, dezvoltarea şi menţinerea încrederii clienţilor, lucrul cu documente referitoare la vânzări.

            Agentul de vânzări (consultantul) îşi actualizează periodic cunoștințe privind produsele oferite și îşi îmbunătățește și dezvoltă permanent competențele personale; el se ocupă cu comenzile clienților în programul dezvoltat preliminar. El trebuie să fie precis și să realizeze o muncă de calitate. Ca membru al echipei de lucru, el trebuie să dezvolte relații bune, să fie corect și loial cu compania şi clienţii săi. Este necesar să-şi actualizeze permanent cunoștințe privind produsele vândute, să-şi îmbunătățească și să-şi dezvolte tehnicile de vânzare de dispozitive medicale, tehnologii asistive şi suplimente alimentare.

            Agentul de vânzări (consultantul) ia măsuri preliminare pentru prevenirea sănătăţii clientului ţinând cont de specificul dispozitivelor medicale şi a tehnologiilor asistive pentru persoanele cu dizabilități.

 

  1. Particularitățile condițiilor de muncă

 

            Agentul de vânzări (consultantul) lucrează în conformitate cu legislația muncii. Dacă este necesare, el poate consulta clientul în afara sediului companiei, la client acasă. El îşi poate practica profesia ca angajat sau ca liber profesionist. Deoarece agentul de vânzări poate avea activităţi şi cu clienţi cu diferite dizabilități, este necesar ca el să aibă abilităţi interpersonale excelente, de rezolvare a problemelor, de gestionare a timpului și de prevenire a situaţiilor conflictuale. În activităţile sale, agentul de vânzări ar trebui să inducă încredere clienților, să comunice în mod eficient cu aceştia și să prezinte în mod clar și precis informațiile privind produsul solicitat.

 

  1. Echipamente, materiale și instrumente utilizate

 

            Agentul de vânzări (consultantul) lucrează în spații închise, în special în spații / societăţi comerciale care oferă vânzări de dispozitive medicale, tehnologii asistive şi suplimente alimentare.

            El trebuie să aibă toate materialele necesare, asigurând astfel performanța calității procesului de vânzare: informații actualizate din cataloagele de la producătorii și importatorii de echipamente medicale, dispozitive medicale, tehnologii asistive şi suplimente alimentare, literatură de specialitate, calculator cu internet, maşină de marcat, acte comerciale, documente financiar-contabile etc. Pentru comerțul electronic (e-comerţ) trebuie să aibă programe adecvate din sistemul informatic.

 

  1. Cerințe pentru profilul ocupațional, definite prin legislaţie și reglementări (sănătate, aptitudini etc.)

 

            În conformitate cu specificul activității sale, respectiv consultanța acordată clienților și obținerea de vânzări eficiente, este recomandabil ca agentul de vânzări (consultantul) să nu aibă probleme de vorbire, limbaj, vizuale și auditive.

 

  1. Cunoștințe, aptitudini și competențe - Anexa 1. Tabelul cu rezultatele învățării din cele 9 module individuale de învățare