Europa 2020

›Proiectul H-CARE contribuie, de asemenea, la strategia Europa 2020 de creştere în UE a ratei de angajare de 75% până în anul 2020, ajutând astfel persoanele active să dobândească noi competenţe şi să se adapteze la schimbările de pe piața forței de muncă.
›Prin dezvoltarea unui nou profil occupational/loc de muncă în vânzarea de produse de sănătate, proiectul va încuraja angajările/ocuparea forței de muncă în acest sector.
Proiectul oferă noi competenţe pentru noi locuri de muncă din Agenda ocupaţională, oferind oportunităţi pentru incluziunea persoanelor fără loc de muncă sau cu salarii mici în piața locurilor de muncă din UE.
›Proiectul inovator H-CARE poate contribui la creşterea sustenabilităţii sectorului de sănătate şi în găsirea de noi condiţii de tratament medical. Trebuie menţionat că sectorul de îngrijire a sănătăţii are un rol important în îmbunătățirea competențelor și crearea de locuri de muncă deoarece angajează 1 din 10 cei mai calificaţi lucrători din UE.