НАЧАЛО

logo hcareПрограма : Леонардо да Винчи

›
Мярка: Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията
›
›Начало: 01 Януари 2014г.
›
›Край: 30 Юни 2016г.
›
›Продължителност: 30 месеца

Facebook-Logoimage2