DESPRE

Locurile de muncă cu cea mai rapidă dezvoltare din domeniul îngrijirii sănătăţii sunt concentrate în serviciile de sănătate. În perioda 2014-2016 circa 19 % din aceste locuri de muncă se vor situa în astfel de servicii de sănătate. (Sursa: BLS, Career Guide to Industries; Health care Jobs Projections from 2004 through 2014).
›După identificarea decalajului dintre cerinţele pieţii şi ceea ce este accesibil, cursurile VET (Vocational Education and Training = Educaţie şi Formare Profesională) ale proiectului intenţionează să dezvolte un program de instruire complex pentru calificarea profesională a unui nou loc de muncă “Agent de vânzări de produse de îngrijire a sănătăţii şi suplimente alimentare”. El este destinat persoanelor adulte (18+), respectiv şomeri şi angajaţi în sectorul de vânzări de produse pentru îngrijirea sănătăţii.
›O privire de ansamblu realizată de partenerul EMA (P2) evidenţiază lipsa unor materiale de instruire ICT (Information and Communications Technology = Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) în domeniu, precum şi importanţa H-CARE EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training = Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională) (care reuneşte toate abilităţile şi cunoştinţele necesare) ca instrument necesar inovativ. Mai mult, această profesie nu există în cadrul reţelei de Clasificări Naţionale Pentru Ocupaţii din ţările Uniunii Europene (UE).
›Proiectul va oferi descrieri ale calificărilor naţionale prin rezultatele instruirii ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training = Sistemul European de Transfer al Creditelor pentru Educaţie şi Formare Profesională) şi le va reuni în “Cadrul de competenţe integrate pentru dezvoltarea forţei de muncă în domeniul sănătăţii publice” (promovat în 20.12.2011) şi cu EQF (European Qualifications Framework = Cadrul European al Calificărilor), astfel încât calificările existente în domeniu vor deveni mai transparente şi comparabile.