Una din fazele cheie ale proiectului H-CARE este asociată cu așa-numita testare sau pilotarea materialelor de instruire elaborate în cadrul proiectului. Este important să rețineți că acest stadiu de formare este gratuit pentru toți participanții admişi, iar costurile aferente cursului vor fi furnizate din contul proiectului H-CARE.

Orice persoană care este dispusă şi capabilă să participe la cursul de formare profesională privind comerțul cu dispozitive medicale, tehnologii asistive și suplimente alimentare poate aplica pentru participarea la această fază. Canditaţii trebuie să contacteze unul dintre partenerii de proiect, folosind datele de contact furnizate în acest site. De asemenea, fiecare canditat trebuie să completeze “Formularul de înscriere”. Acesta se poate descărca aici sau se poate solicita trimiterea lui prin e-mail.

Orice persoană în vârstă de peste 18 şi care a absolvit cel puțin liceul, poate aplica pentru participarea la faza pilot a proiectului H-CARE. Cererile candidaților cu dizabilităţi și ale șomerilor vor fi considerate ca fiind prioritare. Un comitet format din reprezentanți ai echipelor partenere proiectului va face selecția participanților la acest curs.

Recrutarea candidaților ce vor participa la faza pilot a proiectului a început în octombrie 2015 și se va încheia la sfârșitul lunii ianuarie 2016. Rezultatele și lista cu candidații aprobaţi vor fi publicate pe site-ul proiectului H-CARE (www.healthcaresales.eu).

În perioada februarie – mai 2016 candidații admişi vor avea posibilitatea de a urma cursul pilot de formare profesională ce include învățarea prin platforma e-learning precum și sesiuni de instruire directă în grupuri mici. În plus, participanții vor avea posibilitatea de a-şi testa abilitățile la începutul și la sfârșitul perioadei de instruire. Cei care trec cu succes testul final de evaluare, vor primi un “Certificat de participare” la acest curs de formare profesională.

Pentru orice întrebări legate de cererea de participare precum și de cursul în sine, puteți contacta partenerul relevant din țara dumneavoastră (România: Prof. Dr. Gabriela Ciobanu, gciobanu03@yahoo.co.uk ).

Conceptul proiectului HCARE a fost distins cu Medalia de aur în timpul Expoziție European al Creativității și Inovării EUROINVENT, VII Edition. Acesta a avut loc la Iași, România, în perioada 14-16 mai 2015. Proiectul a fost prezentat de către echipa UTIasi Gabriela Ciobanu, Simona Barna, Constantin Luca, Maria Harja, Anca Mihaela Mocanu.

euroinvent poster  P3_EUROINVENT 2015 diploma  P3_EUROINVENT 2015 gold medal

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, ca Partener al proiectului european “Launching of Sector Skills Alliance for Training & Apprenticeship of Health Care and Food Supplements Salespersons” H-CARE, organizează cea de a doua întâlnire a Consiliului Consultativ Național (National Advisory Board – NAB)miercuri, 25 martie 2015, la ora 10.00, în Sala de consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului. În cadrul evenimentului se vor prezenta realizările echipei din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 precum şi sarcinile/ activităţile pentru anul 2015.

http://24-ore.ro/2015/03/23/intalnire-a-consiliului-consultativ-national-pentru-proiectul-llp-h-care-la-facultatea-de-inginerie-chimica-si-protectia-mediului/

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, ca Partener 3 al proiectului european Launching of Sector Skills Alliance for Training & Apprenticeship of Health Care and Food Supplements Salespersons” H-CARE, organizează cea de a doua întâlnire a Consiliului Consultativ Național (National Advisory Board – NAB) miercuri, 25 martie 2015, la ora 10.00, în Sala de consiliu a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului.

În cadrul evenimentului se vor prezenta realizările echipei din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 precum şi sarcinile/ activităţile pentru anul 2015.

De asemenea, se vor prezenta şi se vor supune discuţiei următoarele aspecte din cadrul pachetelor de lucru (WP):

WP 1. Managementul proiectului

– Planul de acțiune cu sarcinile, activitățile și termenele pentru anul 2015;

– Planul de lucru cu atribuirea responsabilităților pentru fiecare WP, cu termene în anul 2015;

– Aspecte administrative şi financiare.

WP 3. Crearea CURRICULUM-ului “Health care and food supplement salesperson” (Agent de vânzări de produse de sănătate & suplimente alimentare)

– Prezentarea celor 9 module ale Curriculum-ului: capitole, subcapitole, obiective, strategii, rezultate, evaluare.

WP 8. Diseminarea rezultatelor proiectului

– Prezentarea rezultatelor proiectului din anul 2014;

– Prezentarea strategiei și a planului de diseminare pentru anul 2015;

– Prezentare site-ului proiectului: http://healthcaresales.eu

Proiectul a fost lansat în România la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, în data de 14 martie 2014 și se va derula până pe 20 iunie 2016.

Directorul proiectului partener P3, este Prof. Dr. Chim. Margareta Gabriela CIOBANU.

Invitația la eveniment aici http://www.tuiasi.ro/uploads/files/Invitatie_H-CARE_2015.pdf