Avrupa2020

H-CARE aynı zamanda iş piyasasındaki değişime uygun olarak insanların yeni beceriler edinmelerine yardım ederek, özellikle AB’nin istihdam oranını 2020’ye kadar %75’e yükseltilmesi açısından Avrupa 2020 büyüme stratejisi’ne katkıda bulunur.
Sağlık bakım satış alanında yeni bir meslek profili oluşturarak, proje bu alandaki istihdamı da desteklemektedir.
Proje tam olarak AB iş piyasasındaki işsizler ve düşük maaşlı bireyler için yeni fırsatlar sunan yeni işler için yeni beceriler Ajendası sunar.
Sağlık Bakım sektörü işgörenlerin becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı ve  AB’deki kalifiye işgörenlerin 10’da 1’ini istihdam ettiği için , H-CARE yenilikçilik yoluyla Sağlık Bakım sektörünün sürdürülebilirliğine yardımcı olarak sağlık sorunları için yeni tedaviler bulunmasına katkı sağlayabilir.