На 23 Юни 2016г. всички успешно преминали през обучителния курс H-CARE получиха сертификат за участие, връчен им лично от представителите на Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение. Церемонията премина в приповдигнато настроение, тъй като участниците открито заявиха своето удовлетворение от съдържанието и формата на обучението. По техните думи, сертификатът, с който току що са се сдобили ще им помогне, за да израстнат и да се развият на новото си професионално поприще. Можете да видите директно споделено мнение от участници в пилотната фаза на проекта H-CARE, споделени във видеото по-долу.

Елена Христова собственик на Вега тест с Елена, Пловдив

Зоя Иванова, собственик на Холистичен център Здраве и хармония

 

IMG_0362 Фирма „Згура-М“ участва със свой щанд в рамките на Фестивала на здравето, който се проведе на 11 и 12 Юни в София, на голямата поляна в Южен парк. Във фестивала взеха участие над 95 фирми, работилници и сдружения с нестопанска цел, които показаха своите продукти и услуги в рамките на двудневната програма. Проектът H-Care бе активно представен със свой щанд номер 27, който бе посетен от повече от 2300 човека в рамките на двата дни. Посетителите имаха възможност да получат рекламни материали и сувенири на проекта, както и да се запознаят с неговите резултати, по време на неформални разговори с представителите на фирма Згура-М.

IMG_6650

Един от най-забавните моменти в програмата бе организираната томбола, в която посетителите получиха над 500 награди, раздадени от изложителите. Представителите на фирма „Згура-М“ връчиха над 30 рекламни сувенири на проекта H-CARE на печелившите.

 

IMG_0377По време на фестивала, бяха направени множество полезни контакти с фирми и физически лица, които проявиха интерес да се преквалифицират в новата специалност и да преминат през обучението за Консултант продажби на помощни технически средства и хранителни добавки. В допълнение, бяха договорени няколко партньорства с фирми, занимаващи се с търговия на хранителни добавки, които биха искали да включат Модул 4 като част от техните вътрешно-фирмени обучения. Съвсем скоро, екипът на фирма Згура-М ще подпише с тях споразумение за сътрудничество и експлоатация на резултатите на проекта H-CARE.

На 16 и 17 Април 2016 в гр. Пловдив се проведе седмото издание на фестивала „Здравей здраве“. Организаторите събраха над сто изложители, производители на хранителни добавки, сувенири, здравословни храни и обучителни материали за промоция на здравето и здравословния начин на живот. Представителите на Згура-М бяха сред изложителите и имаха възможност в рамките на два дни да запознаят посетителите с проекта H-CARE и всички негови резултати. Най-голям интерес предизвика обучителната програма за квалификация в новата професия „Консултант продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки“. Като резултат от участието ни имаме новорегистрирали се участници, които биха искали да се обучават дистанционно чрез H-CARE електронната платформа. В допълнение, екипът ни установи важни контакти с търговски фирми, които биха приели обучаемите на стаж в техните компании. По време на двата дни, щандът на проекта H-CARE бе посетен от повече от 800 човека с интереси в областта на здравословния начин на живот и съзидателното мислене. Като цяло събитието бе чудесна възможност за информиране на широката общественост относно постигнатите резултати и предстоящите планове за развитие на проекта.

IMG_0226 IMG_0206

Събитието се проведе в периода 31 Март – 03 Април 2016г. в Международен панаир Пловдив. Сред изложителите в палата N6, бе и фирма Згура-М, която в продължение на четири дни представи своите услуги, свързани с нови възможности за заетост и въвеждане на нови професии в подкрепа на хората в неравностойно положение. Екипът на Згура-М бе заделил специално място на проекта H-CARE, който бе презентиран атрактивно с брошури и други информационни материали, а в последния ден от изложението /03 Април/ посетителите имаха възможност да видят и PowerPoint презентация, представяща развитието на проекта.

Наред с изложението, организаторите бяха предвидили и съпътстъваща програма с презентации и дискусии по теми като: „Социално предприемачество“ и „Насърчаване на заетостта сред младежите и хората в неравностойно положение“.

Четиридневният форум бе отлична възможност за разширяване на контактите и привличане на нови хора, които да се включат в обучението в рамките на проекта, а също и за в бъдеще да съдействат при по-широката употреба на обучителните модули и утвърждаване на новия профил на професията „Консултант продажби на помощни технически средства за хора с увреждания и хранителни добавки“.

IMG_5176IMG_5353IMG_5237

Екипът на обучителна организация “ЗГУРА-М” ЕООД ще проведе първото въвеждащо обучение, част от пилотната фаза на проекта “H-CARE”.

То ще се състой на 13 Февруари 2016г., от 10:00 часа в Конферетната зала на хотел “Лендмарк Крийк” Пловдив (Гребна база).

За участие в обучението са поканени 8 обучаеми, които формират първата обучителна група.

В следващите седмици ще се проведат и останалите въвеждащи обучение, а за графикът им ще Ви информираме допълнително.

На 7-ми Февруари 2016г. се проведе заседание на Комисия с председател г-жа Мария Горанова, Управител на ЗГУРА-М ЕООД, която разгледа всички подадени кандидатури.

На базата на определените критерии за подбор Комисията одобрява:

Юлия Господинова Ангелова
Славка Бойкова Красимирова
Елена Христова Йовчева
Елена Тонева Христова
Ваня Атанасова Марникова
Мария Тодорова Делева
Ивайло Дончев Денев
Костадинка Михайлова Денева

Въвеждащото обучение за първа обучителна група ще се проведе на 13 Февруари 2016г. в хотел “Лендмарк крийк” гр. Пловдив (Гребна база) между 10 и 12:30 часа.

Всички одобрени кандидати ще получат телефонно обаждане с повече подробности и указания.

Екипът на ЗГУРА-М ЕООД

Както вече знаете, членовете на Националната консултативна група по прокет H-CARE са активен партньор на екипа, изпълняващ проекта и оказват пълно съдействие и подкрепа за постигане на висококачествени и приложими резултати. Четвъртата среща на НКГ ще се състои на 12 февруари 2016г. в гр. Пловдив, хотел „Лендмарк“.

Целта на срещата е да се получи обратна връзка и препоръки относно съдържанието на 9-те обучителни модула и функционалностите на електронната обучителна платформа. В тази връзка всички потвърдили приствието си членове на НКГ получиха предварително инструкции за ползване на платформата и публикуваните там материали. Предвидено е по време на срещата участниците да попълнят формуляри, в които да отразят своята обратна връзка и коментари.

Друга точка от дневния ред е свързана с провеждането на тестващото обучение в България. Повече подробности за резултатите от срещата – след нейното провеждане!