Както вече знаете, членовете на Националната консултативна група по прокет H-CARE са активен партньор на екипа, изпълняващ проекта и оказват пълно съдействие и подкрепа за постигане на висококачествени и приложими резултати. Четвъртата среща на НКГ ще се състои на 12 февруари 2016г. в гр. Пловдив, хотел „Лендмарк“.

Целта на срещата е да се получи обратна връзка и препоръки относно съдържанието на 9-те обучителни модула и функционалностите на електронната обучителна платформа. В тази връзка всички потвърдили приствието си членове на НКГ получиха предварително инструкции за ползване на платформата и публикуваните там материали. Предвидено е по време на срещата участниците да попълнят формуляри, в които да отразят своята обратна връзка и коментари.

Друга точка от дневния ред е свързана с провеждането на тестващото обучение в България. Повече подробности за резултатите от срещата – след нейното провеждане!

Консорциумът по проекта HCARE с гордост обявява Финалната Европейска конференция по проекта, която ще се проведе на 27 май 2016 г. в Брюксел, Белгия. Домакин на събитието е Европейската медицинска асоциация.

Повече информация за покана за представяне на доклади и относно мястото на провеждане на събитието ще бъдат обявени скоро.

EMA logo