Grupuri tinta

›- Adulţi (18+) absolvenţi neangajaţi care sunt interesaţi în găsirea unui loc de muncă în sectoarele de îngrijire a sănătăţii şi suplimente alimentare;
››- Angajaţi actuali în sectoarele mai sus menţionate care doresc să-şi îmbunătăţească abilităţile şi competitivitatea în vânzări;
››- Instructori VET şi centre de instruire VET;
››- Companii comerciale (IMM-uri) din domeniul îngrijirii sănătăţii.

IMPACT
›- Impactul asupra adulţilor absolvenţi şomeri (18+) care sunt în căutarea de locuri de muncă va fi imediat şi se va reflecta nu numai în îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competențelor lor, dar va influenţa şi nivelul serviciilor asigurate de companiile unde vor fi angajaţi.
›- Pentru şomerii care ar dori să lucreze în unitățile de vânzare de produse de îngrijire a sănătăţii, proiectul H-CARE va oferi cunoştinţele, abilităţile şi competenţele  necesare şi va ridica nivelul lor de competitivitate pe piaţa forței de muncă.
›- Pentru centrele de formare profesională VET proiectul facilitează folosirea resurselor de instruire gratuită în domeniul vânzării de produse de îngrijire a sănătăţii şi suplimente alimentare. Până acum, partenerii proiectului au cercetat dacă în ţările lor şi, de asemenea, la nivelul UE există lacune privind accesibilitatea unor astfel de resurse de formare profesională.
›- Pentru companiile comerciale (IMM-uri) din domeniul îngrijirii sănătăţii, materialele de instruire H-CARE vor permite instruirea mult mai competentă a angajaţilor care ar putea să lucreze în aceste instituţii şi/sau vor creşte nivelul performanţelor în vânzări ale angajaţilor existenţi.