HAKKINDA

Sağlık bakım alanındaki meslekler arasında en hızlı büyüme sağlık hizmetleri alanında gerçekleşmiş ve 2004-2014 yılları sağlık bakım alanındaki büyümenin %19’unu oluşturmuştur(Kaynak: BLS, Career Guide to Industries; Health care Jobs Projections from 2004 through 2014). Sektörün ihtiyacı ve mevcut mesleki eğitim kursları arasındaki boşluğu tespit ederek projede 18 yaş ve üzeri işsiz yetişkinler ya da sağlık bakım sektöründe mevcut işsizlere yönelik “Sağlık bakımı ve Yiyecek Temini Satış Elemanı” başlığı altında yenilikçi bir karma eğitim programı geliştirmek hedeflenmiştir.  EMA (P2) araştırmaları sonucunda BİT eğitim materyallerinin eksikliği ve H-CARE EQAVET araçlarının(gerekli bütün bilgi ve becerileri birleştirmek) gerektiği kadar yenilikçi olmadığını göstermiştir.  Dahası, bu meslek AB ülkeleri ulusal Meslek Sınıflandırma Çerçeve belgesinde yer almamaktadır.  Proje ulusal yeterlilik tanımlarını (ECVET öğrenme çıktıları) sağlayacak ve bu tanımları “Entegre Yeterlilikler Çerçevesine” (20.12.2011’de yürürlüğe giren) ve EQF ‘ye ekleyecektir. Bu sayede mevcut yeterlilikler daha şeffaf ve karşılaştırılabilir olacaktır.