Hedef Gruplar

  • Sağlık bakım ve gıda takviyesi sektöründe iş bulmaya çalışan 18 yaş ve üzeri yetişkinler;
  • İligili sektörlerde çalışan ve satış becerilerini ve rekabet gücünü artırmak isteyen mevcut iş görenler;
  • Mesleki ve Teknik eğitim merkezleri ve eğitmenleri;
  • Sağlık bakım alanında ticari faaliyette bulunan şirketler.

ETKİ
İş arayan işsiz 18 yaş üzeri mezunlar projeye dahil edilecek ve böylelikle sadece onların bilgi ve becerileri değil aynı zamanda istihdam edilecekleri şirketlerin hizmet kalitelerini de etkilenecektir;
H-CARE projesi sağlık bakım hizmetlerinde çalışmaya istekli işsizler için gerekli bilgi ve yeterlilikleri sağlayacak ve onların iş sektöründeki rekabet gücünü artıracaktır.
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri VET training centers sağlık bakım ve gıda takviyesi satış eğitiminden ücretsiz yararlanacaklardır. Bu güne kadar proje ortakları tarafından yürütülen ulusal ve AB ölçekli çalışmalarda böylesine eğitim kaynaklarının temini konusunda bir boşluk oladuğu tespit edilmiştir.
H-CARE eğitim materyalleri sağlık bakım alanında faaliyet gösteren ticari şirketlerde çalışan ve kurumun satış performansını yükseltebilecek daha yeterli iş görenler yetiştirecektir.