ORTAKLAR

Projede  yenilikçi bir H-Care (sağlık bakım) programı hazırlamak ve sağlık sektöründe hizmet sağlamada kalifiye eleman boşluğunu doldurmak amacıyla, Avrupada sağlık sektörü, Eğitim politikası uygulayıcıları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Rehberlik ve Danışmanlık merkezlerini temsilen 6 ortak bulunmaktadır.