Proje çiktilari

Kamu sonuçlar:

WP1_DEL.1.1 İletişim stratejisi (EN)
WP2_DEL.2.1 Anketi
WP2_DEL.2.2a Yönetici özeti
WP2_DEL.2.2 Konsolide bulgular raporu (EN)
WP3_DEL.3.1 H-CARE müfredat
WP3_DEL.3.2 Açık uzaktan öğrenme platformu
WP4_DEL.4.1 H-CARE mesleki eğitim modülleri , Indirmek için kağıt sürümü
WP4 DEL.4.2 H-CARE EQAVET aracı
WP5_DEL 5.1 Mesleki çekirdek profil
WP6_DEL.6.1 Konsolide raporu pilot (EN)
WP6_DEL.6.2a Gözlemsel değerlendirme anketleri – öğrenenler ve eğitmenler
WP6_DEL.6.2b Vaka çalışmaları (EN)
WP8_DEL.6.1 Yaygınlaştırma stratejisi (EN)
WP8_DEL.8.2 Proje web sitesi
WP8_DEL.8.3 Üretim ve yayma malzemelerinin dağıtımı – broşür 1, broşür 2, poster
WP8_DEL.8.4 Final AB Konferansı Brüksel (EN)