Una din fazele cheie ale proiectului H-CARE este asociată cu așa-numita testare sau pilotarea materialelor de instruire elaborate în cadrul proiectului. Este important să rețineți că acest stadiu de formare este gratuit pentru toți participanții admişi, iar costurile aferente cursului vor fi furnizate din contul proiectului H-CARE.

Orice persoană care este dispusă şi capabilă să participe la cursul de formare profesională privind comerțul cu dispozitive medicale, tehnologii asistive și suplimente alimentare poate aplica pentru participarea la această fază. Canditaţii trebuie să contacteze unul dintre partenerii de proiect, folosind datele de contact furnizate în acest site. De asemenea, fiecare canditat trebuie să completeze “Formularul de înscriere”. Acesta se poate descărca aici sau se poate solicita trimiterea lui prin e-mail.

Orice persoană în vârstă de peste 18 şi care a absolvit cel puțin liceul, poate aplica pentru participarea la faza pilot a proiectului H-CARE. Cererile candidaților cu dizabilităţi și ale șomerilor vor fi considerate ca fiind prioritare. Un comitet format din reprezentanți ai echipelor partenere proiectului va face selecția participanților la acest curs.

Recrutarea candidaților ce vor participa la faza pilot a proiectului a început în octombrie 2015 și se va încheia la sfârșitul lunii ianuarie 2016. Rezultatele și lista cu candidații aprobaţi vor fi publicate pe site-ul proiectului H-CARE (www.healthcaresales.eu).

În perioada februarie – mai 2016 candidații admişi vor avea posibilitatea de a urma cursul pilot de formare profesională ce include învățarea prin platforma e-learning precum și sesiuni de instruire directă în grupuri mici. În plus, participanții vor avea posibilitatea de a-şi testa abilitățile la începutul și la sfârșitul perioadei de instruire. Cei care trec cu succes testul final de evaluare, vor primi un “Certificat de participare” la acest curs de formare profesională.

Pentru orice întrebări legate de cererea de participare precum și de cursul în sine, puteți contacta partenerul relevant din țara dumneavoastră (România: Prof. Dr. Gabriela Ciobanu, gciobanu03@yahoo.co.uk ).

Post Navigation